• check-mark Voor 16:00 uur besteld                             is dezelfde werkdag verstuurd
  • check-mark Gratis verzending binnen Nederland                vanaf € 75,00 excl. BTW
  • check-mark Gratis verzending naar België                       vanaf € 100,00 excl. BTW
  • check-mark Openingstijden groothandel:                     ma t/m vrij van 09:00 tot 16:30

Klachtenprocedure

U kunt uw klacht en/of opmerkingen ook via het contactformulier versturen:

Contactformulier

Producten:

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Beauty Label VOF (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan beauty-label.nl ter kennisgeving worden gebracht.

Beauty Label VOF streeft ernaar de klacht binnen 7 werkdagen in behandeling te nemen. Koper wordt hier ten alle tijde over geïnformeerd. Als een klacht een langere verwerkingstijd vergt, wordt door Beauty Label VOF binnen de gestelde termijn van 7 werkdagen geantwoord met een bericht met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord/oplossing kan verwachten.

4. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Beauty Label VOF is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Beauty Label VOF beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht ten alle tijden volgens deze klachtenprocedure.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat voorgelegd kan worden voor de geschillenregeling. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door een onafhankelijke geschillencommissie te laten behandelen. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die voor de consument zijn/haar rekening komt. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien Beauty Label VOF een klacht gegrond bevind, wordt de klacht naar wens opgelost door middel van een reparatie en/of vervangend product.

 

Opleidingen:

Indien u een klacht heeft over een opleiding die wordt aangeboden in onze academy dient u deze klacht binnen 7 werkdagen schriftelijk of via email te overleggen.

Beauty Label VOF beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht ten alle tijden volgens deze klachtenprocedure.

Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat voorgelegd kan worden voor de geschillenregeling. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door een onafhankelijke geschillencommissie te laten behandelen. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die voor de consument zijn/haar rekening komt. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.