Maand juli alle  Color Acrylics van Beauty Label nu voor maar €5,99

  • check-mark Voor 16:00 uur besteld                             is dezelfde werkdag verstuurd
  • check-mark Gratis verzending binnen Nederland                vanaf € 75,00 excl. BTW
  • check-mark Gratis verzending naar België                       vanaf € 100,00 excl. BTW
  • check-mark Openingstijden groothandel:                     ma t/m vrij van 09:00 tot 16:30

Klachtenprocedure

U kunt uw klacht en/of opmerkingen ook via het contactformulier versturen:

Contactformulier

Producten:

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 2 maanden na levering volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Beauty Label VOF (of binnen 2 maanden na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan beauty-label.nl ter kennisgeving worden gebracht.

Beauty Label VOF streeft ernaar de klacht binnen 7 werkdagen in behandeling te nemen. Koper wordt hier ten alle tijde over geïnformeerd. Als een klacht een langere verwerkingstijd vergt, wordt door Beauty Label VOF binnen de gestelde termijn van 7 werkdagen geantwoord met een bericht met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord/oplossing kan verwachten.

4. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Beauty Label VOF is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Beauty Label VOF beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht ten alle tijden volgens deze klachtenprocedure.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Indien Beauty Label VOF een klacht gegrond bevind, wordt de klacht naar wens opgelost door middel van een reparatie en/of vervangend product.

 

Opleidingen:

Beauty Label heeft een duidelijk aangegeven klachtenprocedure. Als u een klacht heeft over een opleiding die u bij ons gevolgd heeft, dan kunt u een beroep doen op onze interne klachtenafhandeling.

Beauty Label VOF behandelt alle klachten middels deze klachtenprocedure.

Klachten dienen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde cursus worden gericht aan: [email protected]

Klachten na deze periode worden niet behandelt.

Geef in de email de volgende informatie duidelijk aan:

– Uw persoonlijke gegevens (volledige naam + geboortedatum)

– Telefoonnummer

– Naam van de cursus of opleiding

– Startdatum van de cursus of opleiding

– Naam van de docent

– Omschrijving van uw klacht

Onze medewerkers zullen uw klacht binnen 14 werkdagen in behandeling nemen en beantwoorden. 

Koper wordt hier ten alle tijde over geïnformeerd. Als een klacht een langere verwerkingstijd vergt, wordt door Beauty Label VOF binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen
geantwoord met een bericht met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord/oplossing kan verwachten. U ontvangt na ontvangst
van uw klacht altijd een ontvangstbevestiging.

Uw klacht wordt binnen 4 weken afgehandeld. Als het onderzoeken van de klacht meer tijd nodig heeft, wordt u geinformeerd over de termijn waarbinnen we uitsluitsel kunnen geven over de klacht.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en deze gegevens bewaren wij tot 6 maanden na het volledig afhandelen van de klacht.

Beauty Label doet er alles aan om de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen.

De eindverantwoordelijke voor het afhandelen van de klachten is Sharon Buffart.

Mocht de oplossing die wij u bieden niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen hebben kunt u deze vragen stellen via [email protected]

Beauty Label VOF beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht ten alle tijden volgens deze klachtenprocedure.

Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat voorgelegd kan worden voor de geschillenregeling. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door een onafhankelijke geschillencommissie te laten behandelen. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die voor de consument zijn/haar rekening komt. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.